Solcellsbilar är solenergidrivna fordon avsedda för transporter på landsvägar.

Solenergi bilar är utrustade med sensorer och mätare precis som konventionella bilar. För att bibehålla bilen i gott skick bör föraren hålla uppsikt över dessa instrument för att upptäcka eventuella problem. Bilar utan instrumentbräda har i stort sett alltid trådlös anslutning till en dator vilket gör att förarens lag kan övervaka fordonets energikonsumtion, i vilken omfattningen solenergi tas upp av solcellerna men även andra områden av intresse ; därmed kan chauffören helt och hållet fokusera på körningen.

Solenergibilar kombinerar teknologin som vanligtvis används för flyg- , cykel- och bilindustrin. Den solenergidrivna fordonets utformning är idag starkt begränsat av den mängd solenergi bilen kan fånga upp. Idag är de flesta bilar solcellsbilar byggda i syfte att tävla i racing mot liknande fordon.

Solenergibilar är beklädda med fotovoltaiska celler för att omvandla solens ljus till elektricitet. I motsats till solfångare som omvandlar solenergi till värme i syfte att värma upp bostäder, industrier eller helt enkelt framställa elektricitet genom uppvärmning så omvandlar fotovoltaiska celler ljuset direkt till elektricitet. Då solljuset (fotonerna) träffar det fotovoltaiska cellerna (solcellerna), laddas elektronerna  och börjar därför cirkulera vilket skapar en elektrisk ström. De fotovoltaiska cellerna består av material som fungerar som halvledare som till exempel kisel och legeringar med indium, gallium och kväve. Kristallint kiselär det mest använda materialet och har en effektivitetsgrad mellan 15 och 20%.