Suncepts vision är att framställa för att sedan tillverka en solenergibil med två platser. Eftersom prinicipen med detta Sunceptprojekt är att energin endast kommer från solens strålar är det viktigt att det andra tekniska aspekterna är optimala. Energin bilen kan få kommer att bero direkt på ytan som är täckt med solceller. Å andra sidan kommer bilens accelerationsförmåga, hastighet at beror på dess motorer och massa. Den sistnämnda är bunden till bilens volym vilket beror helt på ytan med solceller. Följaktligen måste en balans mellan massa och yta anpassas för att bilen skall kunna färdas med god hastighet.

Därmed måste Suncepts fysiska utformning vara optimal för att fånga upp solenergin så effektivt som möjligt. Ett fordon innebär dessutom förflyttning och förflyttning medför friktion. Suncepts form måste därför vara så aerodynamiskt uttänkt som möjligt för att reducera luftmotståndet och bevara väggreppet vid höga hastigheter. Att kombinera aerodynamik och solcellernas yta är en betydande teknisk utmaning.

Bilens utformning för tankarna till två ihopsatt katamaranskrov.

Den på hemsidan presenterade modellen kommer att modifieras för att undvika turbulens vid fordonets bakre del samt vid dess sidor.

Solcellerna kommer att täcka det mesta av de horisontella ytorna på karossen. Ytan med solceller bör totalt motsvara sex kvadratmeter eller mer. Ytan vid instrumentbrädan under vindrutan kan också täckas med solceller.

Bakhjulen på Suncept kommer att vara bakhjulsdrivna på grund av att det är fördelaktigt för överföringseffektiviteten.

Suncepts cockpit har en inbyggd hållare för en läsplatta, denna kommer att placeras inom förarens synfält. Läsplattan, som har fingeravtrycksigenkänning, kommer utgöra informations- och kommunikationscenter (Suncepts app kommer att ha installerats innan). All viktig information om fordonet kommer att visas på läsplattan som till exempel hastigheten, batteriernas omedelbara kapacitet, deras laddning m.m. Föraren kommer att kunna använda sig av läsplattan för att kontrollera fordonet i avseenden som hur det körs, dess ventilation, radion m.m.

Chassit kommer att vara tillverkat av bamburör. Dessa rör kommer att vara ihopsatta av knutpunkter som är gjorda av stål och framställda med 3D-skrivare.

En kaross av kolfiber kommer att täcka över chassit.

Positionsljusen kommer att lysa med bioluminiscens, de andra ljusen kommer lysas upp av LED-teknik.

Solpanelerna kommer att bestå av flexibla fotovoltaiska by-passceller med hög avkastning (By-pass är en teknik som undviker att avbryta hela avkastningen om en enda solcell inte träffas av solljus). Cellerna kommer att vara anslutna till en MPPT (Maximum Power Point Tracker) anordning som räknar ut, i realtid, den bästa kombinationen av spänning och ström att tillämpa på solcellerna och batterierna.

Hjulen kommer att ha fälgar för att undvika att luften pyser ut och därmed minska turbulensen. Däcken kommer att vara av typen Michelin 145 70 R17av Renault Eolab. Vid kraftig inbromsning kan fälgarna delvis öppnas upp för att låta luften pysa ut och därmed skapa en luftbroms.

Suncept kommer att vara utrustad med två system som tar tillvara på energin. Ett system för rörelseenergin då föraren önskar minska hastigheten (mjuk inbromsning) och ett annat tar vara på rörelseenergin hos de fyra hjulens fjädring.

Batterierna kommer att använda sig av Litium-Air-teknik då dessa medför en bättre massenergi än Litium-Ion-teknik. Batterierna kommer att laddas upp av solcellerna via MPPT och de två systemen som tar vara på energi. De två motorerna kommer att vara direkt anslutna till batterierna och inte till solcellerna för att undvika förlorad körförmåga då vädret är tillfälligt dåligt som till exempel vid hög molnighet då solens strålar är väldigt svaga.

Suncept bör vara självförsörjande på energi men även genera energi : bilen kommer att vara utrustad med ett 230V eluttag i vilket man kan koppla in en apparat vars styrka motsvarar två bakhjulsdrivna bil på en Sunceptbil. Tanken är att använda batteriernas lagrade energi då fordonet är orörligt.